scontro Anselmo - Baumgarten


28. September – 8. November 2012

Ausstellung: Anselmo – Baumgarten

Soltanto un quadro al massimo Giovanni Anselmo – Lothar Baumgarten

Beate Kirsch

Göran Gnaudschun

Paola Pivi - Jonathan Meese

Klaus Weber

Parastou Foruhar

Bernd Grimm

Birgit Frank

Jörn Köppler

Iris Dupper, Oliver Schnell

FAKT